Thiết kế và chế tạo khuôn

Chúng tôi sử dụng phần mềm Pro/Engineer để thiết kế chi tiết mẫu ở định dạng 2D, 3D và tạo hình dáng khuôn nhựa cho chi tiết mẫu 3D, lập trình chương trình gia công chế tạo khuôn nhựa.

Quá trình thiết kế và chế tạo luôn được cập nhật và phản hồi cho khách hàng kịp thời nhằm đảm bảo tất cả các tiêu chí lợi ích của khách hàng:

GIÁ CẠNH TRANH
GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN
SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
LINH ĐỘNG THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Chúng tôi xem hoạt động cải tiến liên tục trong quá trình thiết kế, chế tạo khuôn của chúng tôi như một cuộc hành trình, chứ không phải là một điểm đến.

hinh-khuon-nhua-thiet-ke