Quy trình thiết kế khuôn mẫu

Bộ phận thiết kế cần là tập trung một đội ngũ mạnh mẽ, cẩn thận và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo khuôn. Việc thiết kế tốt sẽ là trái tim của khuôn, vì vậy chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến việc kết cấu khuôn, hệ thống đường làm mát và sự chuyển động của các chi tiết để đảm bảo có thể gia công ra được những sản phẩm nhựa có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn thiết kế. Quá trình thiết kế đi qua các bước sau:

1 – Thảo luận thống nhất việc thiết kế trước khi thiết kế khuôn mẫu (tham dự của giám đốc và trưởng bộ phận thiết kế).
2 – Thực hiện thiết kế theo kết luận cuộc họp.
3 – Họp đánh giá giai đoạn 1 sau thiết kế thành phần tham dự gồm giám đốc, trưởng bộ phận thiết kế và bộ phận chế tạo khuôn.
4 – Hoàn thiện thiết kế giai đoạn 2 và gửi cho khách hàng để xác nhận.
5 – Sửa chữa lại thiết kế theo các ý kiến từ khách hàng cho đến khi thiết kế phê duyệt.

Cần áp dụng hệ thống tiên tiến quốc tế – Công nghệ CAD / CAM / CAE trong thiết kế khuôn mẫu, các phần mềm, ứng dụng thường sử dụng trong thiết kế công nghiệp:
1. Unigraphics (3D và lập trình CNC)
2. Pro / ENGINEER (3D Modeling)
3. SolidWorks (3D Modeling)
4. AutoCAD (mô hình 2D)
5.MoldFlow Mold Advisor(Mô phỏng dòng chảy / biến dạng nhựa)
6.MasterCAM (CNCProgramming)
7.Unigraphics (Lập Trình CNC)
Tất cả các định dạng của các bản vẽ 2D trong DWG hoặc DXF, 3D trong IGS, STP, X_T,.. đều có thể giao tiếp với nhau.